Close
tavicí pec​​​​
odlévání forem
nalévání taveniny do licího kelímku
vnější jádro formy
vnitřní jádro formy
vytloukání odlitku
vytloukání odlitku
vytlučený odlitek
odlitek a forma
odlitek ve formě po odlití
odlitek ve formě po odlití
vytlučený odlitek
řezání odlitku
detail odlitku
mosazné odlitky
odlitek v písku
odlitá forma
hromádka odlitků
hromádka odlitků
skupina forem
formy v plechových rámech
odlité formy
jaderník a jádro
jaderník a jádro
dvůr slevárny
pohled na slévárnu
odlitky v bednách
ruční pracoviště formovny
pracoviště čistírny odlitků
uložení modelového zařízení
prostor před tavírnou
pohled do slévárny od tavírny
demontáž tlakového lisu
tavicí pec plynová
formy po odlití
odlitky ze slitiny Al
formy pro bronzová kola
odlitek výplně zábradlí
forma odlitku zábradlí
vysokozdvižný vozík
odlitky z hliníku
jádra
skládání forem
odlévání forem
skládání forem
forma po odlití
formy připravené na lití
formování
vytloukání odlitků
odlévání formy
formování
mosazný odlitek
písková jádra
jádro založené ve formě
forma
jádro ve formě
pískové jádro
hliníkový odlitek
bronzový odlitek
formy před založením jader
horní polovina formy
horní polovina formy vrtule
spodní polovina formy vrtule