Close
PLYNOVÁ PEC S TLAKOVÝM HOŘÁKEM

Konstrukce pece je tvořena ocelovým pláštěm, který je vyzděn ze šamotových cihel. Pec je osazena silicokarbidovým kelímkem s vylévací hubičkou o hmotnosti 300 kg Cu slitin, nebo 110 kg Al slitin. Tato pec je převážně využita pro tavení slitin hliníku. Teplota prostředí pece se pohybuje kolem 1100 °C a je regulovatelná pomocí plynu a vzduchu.

PRACOVIŠTĚ
 • Tavírna: ukládání dováženého materiálu a následné tavení v kelímcích
 • Jaderna: příprava směsi a výroba jader
 • Formovna: formování rámů do rozměrů až 1500 mm x 1500mm
 • Apretáž: odstranění vtokových soustav, nálitků a konečné broušení dělicí roviny
 • Vizuální kontrola a expedice
MODELOVÉ ZAŘÍZENÍ

Je nedílnou součástí k výrobě odlitků. Kvalitní modelové zařízení vytváří podmínky pro mechanizaci a automatizaci a snižuje náklady na výrobu zejména snížením zmetkovitosti a pracnosti při čištění odlitků.

Pod pojmem modelové zařízení rozumíme: vlastní model, jaderník, model vtokové a nálitkové soustavy, modelové desky, šablony, apod.

Materiál na výrobu modelů a jaderníků:

 • dřevo
 • kovy: šedá litina, popř. slitiny hliníku a mědi
 • epoxidová pryskyřice 
MATERIÁLY
 • Hliník /AlSi/
 • Mosaz /Ms58Pb2/
 • Bronz /CuSn10, CuSn12/