Close
KDYSI

Budova slévárny byla postavena v roce 1980 v areálu Moravských železáren Olomouc. Byla vybudována za účelem výroby odlitků pro modelová zařízení daných firem ve zmíněném průmyslovém areálu. Odlévání odlitků tohoto typu bylo ukončeno v roce 2004. Nicméně v roce 2010 sem byla převedena výroba z Lutína. Jednalo se především o výrobu odlitků čerpadel a formování pomocí malých a velkých pneumatických pěchovaček.

A NYNÍ

Od roku 2014 je slévárna vedena pod názvem firmy Ing. Roman Koníček – Slévárna neželezných kovů.

Nyní má firma 4 stálé pracovníky s funkcí slévárenský dělník, z toho:

  • 3x formíř
  • 1x jádrař